35%

پلی بک آهنگ خوابم یا بیدارم از گوگوش

14,170 تومان

خوابم یا بیدارم تو با منی با من همراه و همسایه نزدیك تر از پیرهن باور كنم یا نه هرم…

35%

پلی بک آهنگ بر فراز آسمان ها از نیما مسیحا (ابی)

14,170 تومان

بروم شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کس ندهم من ره به کسی در بزم یار…